Contactează-ne

Adresa: Bld. Revoluţiei din 1989, nr. 9, Timişoara
Telefon: –
E-mail: –

 
Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0724251240

📧 Email: cameliaszuhanek@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: 0736945780

📧 Email: nagib.riham@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0751119437

📧 Email: popa.adelina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplinele de pedodonţie şi ortodonţie au fost înfiinţate în anul universitar 1963-1964, sub denumirea de stomatologie infantilă, girată de Prof. univ. dr. I. Gall (Bucureşti). În perioada următoare (1964-1998), clinica a fost condusă de Prof. univ. dr. Ovidiu Grivu. Conducerea clinicii a fost preluată ulterior de Prof. univ. dr. Elisabeta Bratu, Prof. univ. dr. Florica Glăvan şi Conf. univ. dr. Eleonora Schiller.

Până în anul 1971, sediul disciplinei a fost situat la etajul III al Policlinicii nr. 3, iar mai apoi, pe str. Lenau, nr. 10. Din ianuarie 2002, ne desfăşuram activitatea în actualul sediu, situat la etajul I al clădirii Facultăţii de Medicină Dentară.

În anul 2014, prin decizia Senatului UMFT, a avut loc separarea Disciplinei de ortodonţie de Disciplina de pedodonţie. În perioada 2014-2019, conducerea disciplinei a fost asigurată de doamna Conf. univ. dr. Eleonora Schiller.

În cadrul disciplinei noastre se desfăşoară activitate didactică şi clinică cu studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, programele de lungă şi scurtă durată, precum şi cu medicii rezidenţi din specialitatea ortodonţie şi ortopedie dento-facială şi din specialităţile conexe.

Cadrele didactice ale disciplinei sunt medici specialişti şi primari ortodonţi, cu pregătire vastă în domeniul ortodonţiei, consolidată prin participări la cursuri şi congrese naţionale şi internaţionale.

De-a lungul anilor, membrii disciplinei noastre au participat în echipe de cercetare, au elaborat cărţi, numeroase articole în reviste cu factor de impact, brevete de invenţie şi au obţinut premii la numeroase congrese internaţionale.

Studenţii interesaţi de cercetare şi aprofundare în domeniul ortodonţiei sunt îndrumaţi de cadrele didactice să participe activ la diverse cursuri sau congrese cu teme de ortodonţie, să urmeze rezidenţiatul în acest domeniu sau să colaboreze în domeniul cercetării ştiinţifice cu cadrele didactice.

În cadrul disciplinei noastre se desfăşoară pregătirea post-universitară a unui număr important de rezidenţi români şi străini, reprezentând un centru de tradiţie în pregătirea ortodontică universitară şi postuniversitară. Începând cu anul 2020, în cadrul disciplinei noastre se vor putea pregăti doctoranzi în medicină dentară, cu subiecte de cercetare ortodontică.

Direcţii de cercetare: biomecanica ortodontică, interdisciplinaritatea în ortodonţie, tehnologiile ortodontice digitale, ancorajul scheletal cu mini-implanturi, tratamentul ortodontic la adult.

Cursuri obligatorii:

  • Ortodonţie– pentru studenţii din anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină Dentară, secţiile română şi engleză
  • Tehnologia aparatelor ortodontice– pentru studenţii anului III de Tehnică Dentară
  • Ortodonţie– pentru studenţii anului III de Tehnică Dentară

Cursuri de ortodonţie şi ortopedie dento-facială – pentru rezidenţii români şi străini

Curs opţional:

  • Managementul comportamental în medicina dentară– pentru studenţii anului IV, secţiile română şi engleză

Curs facultativ:

  • Malpraxis în medicina dentară– pentru studenţii anului IV, secţiile română şi engleză

Personal mediu şi auxiliar:

  • Comşa Nada Doina – asistent medical principal
  • Bedreag Cristina-Maria – laborant treapta II

 

Disciplina de Ortodontie TM

Galerie foto