ANUNȚ DE CONCURS PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Calendar de concurs:

 • 18.01.2022 – 31.01.2022 – Depunerea dosarelor
 • 01.02.2022 – 02.02.2022 – Evaluarea dosarelor de concurs de către comisie
 • 03.01.2022 – Afișarea rezultatelor parțiale
 • 04.02.2022 – Depunerea contestațiilor
 • 07.02.2022 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

Dosarul de concurs cuprinde:

 1. Cererea de înscriere pentru obținerea gradației de merit, conform Anexei 1 la Regulament.
 2. Ultima evaluare a competențelor profesionale, în copie
 3. Scrisoare de motivație a titularului, cu încadrare într-o pagină (format word A4)
 4. Curriculum vitae actualizat
 5. Fișa de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit, completată de către candidat și șeful ierarhic superior și depusă la dosar (Anexa 3 la Regulament)
 6. Alte documente pe care candidatul le consideră relevante

Distribuția gradațiilor de merit vacante:
Direcția Secretariat General Universitate: 2 gradații de merit;