ANUNȚ DE CONCURS PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIILOR MERIT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

 Calendar de concurs:
 • 10.05.2021 – 21.05.2021 – Depunerea dosarelor
 • 24.05.2021 – 25.05.2021 – Evaluarea dosarelor de concurs de către comisie
 • 25.05.2021 – Afișarea rezultatelor parțiale
 • 26.05.2021 – Depunerea contestațiilor
 • 27.05.2021 – Afișarea rezultatelor finale
Dosarul de concurs cuprinde:
 1. Cererea de înscriere pentru obținerea gradației de merit, conform Anexei 1 la Regulament.
 2. Ultima evaluare a competențelor profesionale, în copie
 3. Scrisoare de motivație a titularului, cu încadrare într-o pagină (format word A4)
 4. Curriculum vitae actualizat
 5. Fișa de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit, completată de către candidat și șeful ierarhic superior și depusă la dosar (Anexa 3 la Regulament)
 6. Alte documente pe care candidatul le consideră relevante
Distribuția gradațiilor de merit vacante:
 • Structuri subordonate rectorului: 3 gradații de merit;
 • Direcția Secretariat General Universitate: 3 gradații de merit;
 • Direcția Generală Administrativă: 1 gradație de merit;
 • Direcția Resurse Umane: 3 gradații de merit;
 • Direcția Tehnică: 3 gradații de merit;
 • Direcția Social-Administrativă: 4 gradații de merit;
 • Direcția Informatizare: 2 gradații de merit;
 • Direcția Financiar- Contabilă: 2 gradații de merit;
 • Departamentul Dezvoltare (inclusiv Serviciul Marketing): 1 gradație de merit;
 • Departamentul de cercetare și management al granturilor: 1 gradație de merit;
 • Biroul Relații Internaționale: 1 gradație de merit;
 • Personalul didactic auxiliar din cadrul disciplinelor Facultății de Medicină: 3 gradații de merit;
 • Personalul didactic auxiliar din cadrul disciplinelor Facultății de Medicină Dentară: 2 gradații de merit;
 • Personalul didactic auxiliar din cadrul disciplinelor Facultății de Farmacie: 1 gradație de merit;