ANUNȚ DE CONCURS PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

 

Calendar de concurs:

21.09.2021 – 04.10.2021 – Depunerea dosarelor

05.10.2021 – 05.10.2021 – Evaluarea dosarelor de concurs de către comisie

05.10.2021 – Afișarea rezultatelor parțiale

06.10.2021 – Depunerea contestațiilor

07.10.2021 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

Dosarul de concurs cuprinde:

 1. Cererea de înscriere pentru obținerea gradației de merit, conform Anexei 1 la Regulament.
 2. Ultima evaluare a competențelor profesionale, în copie
 3. Scrisoare de motivație a titularului, cu încadrare într-o pagină (format word A4)
 4. Curriculum vitae actualizat
 5. Fișa de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit, completată de către candidat și șeful ierarhic superior și depusă la dosar (Anexa 3 la Regulament)
 6. Alte documente pe care candidatul le consideră relevante

Distribuția gradațiilor de merit vacante:

 • Structuri subordonate rectorului: 1 gradație de merit;
 • Direcția Secretariat General Universitate: 2 gradații de merit;
 • Direcția Generală Administrativă: 1 gradație de merit;
 • Direcția Resurse Umane: 1 gradație de merit;
 • Direcția Informatizare: 1 gradație de merit;
 • Direcția Financiar- Contabilă: 1 gradație de merit;