Descrierea proiectului

Titlul proiectului: Susținerea strategică a educației medicale asistate de instrumente digitale printr-un proces de autoevaluare instituțională  

Cod proiect: CNFIS-2023-F-0544 

Acronim: DIGIMEDU

Director proiect: Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan

Buget proiect: 148500 lei

Descriere proiect: realizarea unei autoevaluări instituționale cu privire la educația asistată de metode digitale prin intermediul unui proces elaborat la nivel european. În urma acestui proces vom identifica și promova exemple de bună practică la nivelul disciplinelor și vom putea actualiza Strategia de Digitalizare a Universității.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • O1: Efectuarea unei autoevaluări instituționale la nivelul facultăților de Medicină, Stomatologie și Farmacie folosind o metodologie validată la nivel european cu privire la utilizarea metodelor digitale de învățare și predare de către cadrele didactice și studenți și analiza datelor obținute.

  • O2: Identificarea modelelor de bună practică la nivelul instituției noastre, care au reușit implementarea cu succes a tehnologiei digitale în procesul educațional. Promovarea acestor exemple prin redactarea unor ghiduri care să conțină interviuri cu cadre didactice, studenți și recomandări practice pentru implementarea acestor tehnologii în alte discipline.

  • O3: Actualizarea strategiei universitare de digitalizare cu recomandările rezultatele în urma analizei autoevaluării instituționale și a modelelor de bună practică și înaintarea noului document către Senatul universității.

  • O4: Organizarea unei sesiuni de comunicare online de o zi la sfârșitul proiectului cu invitați din afara universității și cu echipa de proiect.

Rezultate/indicatori asumaţi:

  • identificarea și promovarea disciplinelor care au integrat cu succes metode digitale de predare și învățare
  • actualizarea Strategiei de Digitalizare universitară în concordanță cu rezultatele autoevaluării instituționale
  • organizarea unei sesiuni de comunicare la sfârșitul proiectului pentru a putea disemina rezultatele