Contactează-ne

Adresa: Splaiul T. Vladimirescu, Nr. 14A, Timişoara
Telefon: 0256/490507
E-mail: fiziologie@umft.ro

 
Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: cbunu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: gtanasie@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: daciana_nistor@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: haidar.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: bolocan.alexandru@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: sabine_groza@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: ciurariu.elena@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: monicotarca@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: ele.zimbru@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: carmen.tatu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: 

bogdan.margineanu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: georgescu.marius@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: danaplesca@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: lauragotia@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: octavia.harich@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: crenguta.calma@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: zimbru_razvan@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Învăţământul de Fiziologie timişorean răspunde nevoilor actuale în domeniul medical, atât din punct de vedere al procesului didactic, cât şi al cercetării, fiind promovată abordarea modernă, interactivă. La ora actuală cursul de fiziologie se predă la majoritatea secțiilor universității noastre:

 • la Facultatea de Medicină Generală:
  • specializarea Medicină, studenților de la secțiile română, engleză și franceză timp de trei semestre (unul în anul I și două în anul II).
  • specializările: Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și dietetică, studenților de la secția română, timp de un semestru în anul I.
 • la Facultatea de Medicină Dentară:
  • specializarea Medicină dentară, studenților de la secțiile română și engleză timp de două semestre în anul I.
  • specializările: Asistență de profilaxie stomatologică, Tehnică dentară, studenților de la secția română, timp de un semestru în anul I.

Activitatea de predare este tot mai mult centrată pe student, se urmăreşte dobândirea de noi competenţe şi se evaluează formarea de aptitudini. S-a implementat sistemul de web-management al materiei de curs şi lucrări practice, toate informaţiile necesare studenţilor fiind accesibile online, în limba română, engleză şi franceză, pe un site dedicat (https://moodle.umft.ro).

Disciplina de Fiziologie a participat cu module de curs şi lucrări practice în cadrul cursurilor integrative interdisciplinare:

 • cursul opţional “Neuroştiinţe”.
 • cursuri de vară: “De la moleculă la terapie în evaluarea sindroamelor alergice”, “Biosemnale – aplicaţii clinice”, “Ficatul, de la funcţie la disfuncţie”, “Sistemul urinar: trei secole după Malpighi”, “Cordul, de la funcţie la disfuncţie”.

Laboratoarele de lucrări practice sunt dotate cu aparatură performantă de explorări funcţionale pentru investigaţii de fiziologie cardio-vasculară, respiratorie şi a sistemului nervos și cu programe de simulări virtuale pentru tehnici experimentale avansate de fiziologie:

 • sistemul de achiziţie a semnalelor biologice tip BIOPAC, care permite desfăşurarea lucrărilor practice de fiziologie virtuală şi simularea unor experimente pe organ izolat.
 • sistemul PowerLab Tutor pentru studiul semnalelor bioelectrice, un sistem centrat pe student, permiţând munca independentă, sub o îndrumare minimă din partea personalului didactic, în scopul dezvoltării abilităţilor practice şi a gândirii medicale.
 • programul Praxilabs prin care studenții beneficiază de acces la un mediu virtual de laborator cu echipamentele și reactivii specifici în scopul dezvoltării deprinderilor tehnice experimentale în vederea stimulării interesului pentru cercetare.

Prin implementarea acestui sistem de învățare, studentul beneficiază de un cadru educațional modern, conform standardelor internaționale și de resursele necesare elaborării părţii practice a lucrării de licenţă.

Activitatea de cercetare a Disciplinei de Fiziologie este interdisciplinară şi orientată spre colaborări internaţionale, fiind axată pe 4 teme:

 • Studiul funcţiei respiratorii

Obiective: evaluarea reactivității in vitro a muşchiului traheal de cobai şi a fragmentelor de bronhie umană, folosind baia de organ izolat; caracterizarea celularităţii din lavajul bronhoalveolar şi realizarea unei model animal experimental de astm.

Proiecte de cercetare reprezentative: Principalul proiect de cercetare din aria de interes este PREVALERG, primul proiect național de cercetare a impactului aero-alergenelor asupra stării de sănătate a populației din vestul României (http://prevalerg.umft.ro/).

Rezultate: S-a evaluat sensibilizarea la ambrozia în România, demonstrând afectarea a peste 60% din populația alergică inclusiv copii. A fost caracterizat în mod complex procesul alergic din căile respiratorii, a fost pus la punct un algoritm de studiu comparativ al celulelor dendritice pulsate cu alergene respiratorii, respectiv mediatori inflamatori, şi a fost realizat un model in vitro al procesului de remodelare bronşică în astm.

Parteneri naționali: Universitatea de Vest din Timișoara.

Parteneri internaționali: Universitatea din Szeged.

 • Abordarea moleculară a sensibilizării alergenice

Obiective: producerea de alergene recombinate în celule de bacterii și celule de insecte (cu focus pe alergenele din polenul de ambrozia, artemisia, acarieni), testarea reactivității IgE a prin metode de microarray și ELISA, predicția in silico de epitopi B și T ai alergenelor, design-ul de imunoterapii alergen-specifice de ultimă generație bazate pe peptide sintetice cu epitopi B, dezvoltarea unui model experimental in vitro de epiteliu bronșic uman pentru testarea efectului alergenelor recombinate asupra permeabilității bronșice.

Proiecte de cercetare reprezentative: Principalul proiect de cercetare din aria de interes este INSPIRED (Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia), având ca obiective dezvoltarea unui nou kit de diagnostic bazat pe alergene recombinate (care să permită terapii eficiente personalizate pentru pacienții cu alergii la polenul de ambrozia) și dezvoltarea de concepte inovatoare pentru vaccinarea terapeutică și prevenția alergen-specifică (https://oncogen.ro/ro/inspired-project/).

Rezultate: S-au obținut și au fost caracterizate 11 alergene recombinate din polenul de ambrozia în premieră în România, s-a constituit prima bancă de alergene recombinate din România și au fost depuse brevete pentru 2 kit-uri de analiză: un kit conceput pentru diagnosticul alergiei la ambrozia care conține toate alergenele relevante din polenul de ambrozia care va crește specificitatea diagnosticului și un kit pentru detecția și cuantificarea alergenelor de ambrozia în diferite probe de mediu/aer/extracte alergenice. În prezent, sunt validate experimental peptide-candidat pentru design-ul unui vaccin pentru tratamentul alergiei la ambrozia.

Parteneri naționali: Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului OncoGen, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Regele Mihai I al României”.

Parteneri internaționali: Universitatea de Medicină din Viena.

 • Terapiile celulare în medicina regenerativă

Obiective: Izolarea celulelor stem mezenchimale (MSC), diferențierea lor în linii celulare adipocitare, vasculare și osoase, caracterizarea markerilor celulari de suprafață și a factorilor moleculari implicați în adipogeneză, osteogeneză și regenerarea vasculară, standardizarea producției GMP de celule stem mezenchimale (MSC) și utilizarea acestora în tratarea rănilor cutanate și corneene.

Proiecte de cercetare reprezentative: Principalele proiecte din aria de interes sunt GENOSTEM (Adult mesenchymal stem cells engineering for connective tissue disorders. From the bench to the bed side), CASCADE (Cultivated Adult Stem Cells as Alternative for Damaged tissue) și REBORNE (Regenerating Bone defects using New biomedical Engineering approaches).

Rezultate: A fost caracterizat profilul molecular al celulelor stem mezenchimale, evidenţiind posibilitatea de orientare a acestor celule spre tipuri celulare cu potenţial aplicativ în medicina regenerativă. S-a obținut o bancă de celule stem și celule diferențiate.

Parteneri naționali: Centrul de terapii genice şi celulare în tratamentul cancerului OncoGen.

Parteneri internaționali: Polytech Marseille, Franța, Universitatea Autonomă de Medicină Madrid, Spania.

 • Biologia proceselor maligne

Obiective: Optimizarea procedurilor de izolare și cultivare ale fibroblastelor peri-tumorale (TAF) derivate din tumori solide, identificarea in vitro a markerilor morfologici și funcționali caracteristici fibroblastelor peri-tumorale (TAF), identificarea metodelor de stimulare a sistemului imun impotriva antigenelor specifice TAF, ingineria genetică a celulelor Natural Killer cu receptori himerici de antigen (CAR-NK).

Proiecte de cercetare reprezentative: Principalele proiecte de cercetare din aria de interes sunt CAR-NK (https://oncogen.ro/ro/car-nk-project/) și Fibroblastele peri-tumorale ca nouă țintă în terapia anti-tumorală – identificarea originii, rolului și a markerilor moleculari caracteristici (https://oncogen.ro/fibroblastele-peri-tumorale-ca-noua-tinta-in-terapia-anti-tumorala-identificarea-originii-rolului-si-a-markerilor-moleculari-caracteristici/)

Rezultate: S-a validat expresia de către TAF unor markeri ce caracterizează MSC, a fost evaluat răspunsul imun anti-tumoral prin acţiunea limfocitelor T CD8+ asupra TAF izolate de la pacienți. S-au obținut colecții ale fracțiunilor de limfocite T citotoxice specifice pentru antigenele TAF.

Au fost elaborați, testați și comparați o serie de vectori bazați, în principal, pe lentiviruși purtători de CAR, care au servit la obținerea de celule CAR- NK și limfocite T modificate genetic. S-a obținut o bio-bancă de circa 60 de vectori cu diverse funcționalități.

Parteneri naționali: Disciplina de Imunologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara.

Parteneri internaționali: Universitatea din Dresda, Germania.

Centrul de imuno-fiziologie si biotehnologii (CIF-BIOTECH)

CIF-BIOTECH, înființat la 05.03.2021, reunește membri ai Disciplinei de Fiziologie și ai Disciplinei de Imunologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara.

 Coordonator: Prof. Univ. dr. Carmen Panaitescu

Link: https://www.umft.ro/cercetare/centre-de-cercetare/cifb/

 Principalele direcții de cercetare:

 1. Dezvoltarea de biotehnologii pentru imunoterapii avansate în boli comunicabile și non-comunicabile
 • Dezvoltarea de biotehnologii cu aplicabilitate în diagnosticul, prevenția și terapia bolilor alergice
 • Dezvoltarea de imunoterapii avansate în boala canceroasă
 • Dezvoltarea de noi tehnologii pentru prevenirea SARS-CoV2
 1. Investigarea unor mecanisme fiziologice alterate în boli cardiovasculare și respiratorii și identificarea unor strategii de restabilire a funcționalității tisulare normale

 Proiecte în derulare:

 1. Dezvoltarea experimentală de imunoterapii bazate pe peptide derivate din alergenele din polenul de ambrozia
 2. Participarea la realizarea unei hărți moleculare a profilului de sensibilizare la subiecții alergici și nealergici din România
Cercul științific de Fiziologie

Cercul Științific Studențesc de Fiziologie al UMF “Victor Babeş” Timişoara se adresează studenților din cadrul Facultăţii de Medicină şi a Facultăţii de Medicină Dentară.  Într-un cadru interactiv cu prezentări și discuții pe baza acestora, vă oferim oportunitatea de a vă aprofunda cunoştinţele de fiziologie și de a vă dezvolta noi aptitudini abordând o serie de tematici de cercetare și cazuri clinice.
Obiective:

 • Deprinderea cunostintelor teoretice necesare realizării unei cercetări științifice proprii, de la lectura critică a literaturii, la concept, design, implementare.
 • Dezvoltarea abilităților de gândire critică și analitică.
 • Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare științifică.
 • Pregătirea studenților în vederea participării la concursuri de fiziologie și alte competiții științifice.

Activități:

 • Participarea la prezentări și discuții axate pe teme de cercetare și cazuri clinice (2-3/semestru; format online).
 • Pregătirea și prezentarea unui scurt review al literaturii științifice pe o temă de cercetare selectată dintr-o listă de propuneri din tematica prezentărilor.
 • Realizarea unui scurt studiu bazat pe lucrări practice (ex: testul la efort).
 • Pregătirea pentru participarea la competiții de fiziologie: Balkan Physiology Competition (https://balkanphys.com/index), Concursul Național de Fiziologie.
 • Susținerea aplicațiilor pentru societăți profesionale de fiziologie cu acces la evenimente internaționale – SRF/ The Physiological Society (https://www.physoc.org/join/undergraduate-and-masters/)

Coordonator cerc științific : Ș.L. Dr. Michael-Bogdan Mărgineanu, bogdan.margineanu@umft.ro

Revista Fiziologia

Disciplina de Fiziologie editează din anul 1991 revista Fiziologia-Physiology care apare online bianual şi publică articole în limba engleză din domeniul cercetării medicale fundamentale şi aplicate. La ora actuală este singura revistă românească de fiziologie, profesională şi dinamică, acreditată CNCSIS categoria B+ şi indexată în baze de date internaţionale. Doctoranzii și studenții sunt încurajați să publice rezultatele cercetarilor originale.

Editor-șef: Prof. Dr. Carmen Panaitescu
Co-editori: Conf. Dr. Carmen Tatu, Conf. Dr. Florina Bojin
Link: http://revista_fiziologia.umft.ro/index.html

Colaboratori externi
 • Prof. Rudolf Valenta, Medical University of Vienna, Austria
 • Prof. Torsten Tonn, Medical Faculty Carl-Gustav-Carus of the Technische Universität Dresden, Germania
 • Prof. Marta Szell, University of Szeged, Ungaria
 • Dr. Alain Pralong, Polytech Marseille, Franța
 • Prof. Dr. Enrique Gomez Barrena, Universidad Autonoma de Madrid, Spania
Tutoriat

Programul „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) este un program dezvoltat la nivelul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara prin care se urmărește implicarea studenților în activitățile academice de la fiecare disciplină, pe bază de voluntariat.

La Disciplina de Fiziologie, programul de voluntariat VADA se desfățoară cu succes de peste 5 ani. În baza acestui program se creează cadrul de participare a studenţilor la următoarele tipuri de activități:

 • Activități didactice de tutoriat la lucrări practice din cadrul procesului didactic la disciplina Fiziologie.
 • Activităţi de cercetare științifică medicală, inițial la nivel teoretic, prin parcurgerea și înțelegerea unor materiale bibliografice, apoi la nivel practic, prin însușirea unor tehnici de lucru și implicare în derularea unor experimente.
 • Activităţi de organizare a manifestărilor ştiinţifice de Fiziologie cu participare națională și internațională.

Modalitatea de participare la programul VADA: La începutul fiecărui an universitar, o comisie alcătuită din cadre didactice ale disciplinei de Fiziologie realizează selecția candidaților ținând cont de notele acestora la examenele de Fiziologie, de scrisoarea de intenție, de CV-ul acestora precum și de răspunsurile lor la interviu.

Responsabil program VADA la Disciplina de Fiziologie: Prof. Dr. Gabriela Tănasie, gtanasie@umft.ro.

Procedura de înscriere este disponibilă la https://www.umft.ro/vada-2021-2022/

Articole reprezentative
 1. Panaitescu C, Haidar L, Buzan RA, Grijincu M, Spanu DE, Cojanu C, Laculiceanu A, Bumbacea R, Ioana Agache. Precision medicine in the allergy clinic: the application of component resolved diagnosis. Expert Review of Clinical Immunology. 2022. doi: 10.1080/1744666X.2022.2034501
 2. Sarzsinszky E, Lupinek C, Vrtala S, Huang HJ, Hofer G, Keller W, Chen KW, Panaitescu CB, Resch-Marat Y, Zieglmayer P, Zieglmayer R. Expression in Escherichia coli and Purification of Folded rDer p 20, the Arginine Kinase From Dermatophagoides pteronyssinus: A Possible Biomarker for Allergic Asthm Allergy, Asthma & Immunology Research. 2021 Jan;13(1):154-163. doi: 10.4168/aair.2021.13.1.154.
 3. Cernescu LD*, Haidar L*, Panaitescu C. Dendritic cell-CD4+ T cell interaction: The differential role of IL-4/IL-13 in serum IgE levels in house dust mite allergic patients. Experimental and Therapeutic Medicine. 2021 Jan 1;21(1):1-8. doi: 10.3892/etm.2020.9527.
 4. Georgescu M*, Haidar L*, Serb AF, Puscasiu D, Georgescu D. Mathematical Modeling of Brain Activity under Specific Auditory Stimulation. Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2021 Apr 22. doi: 10.1155/2021/6676681
 5. Niespodziana K, Borochova K, Pazderova P,…, Panaitescu C, et al. Toward personalization of asthma treatment according to trigger factors. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2020;145(6):1529-1534. doi:10.1016/j.jaci.2020.02.001.
 6. Chen KW, Zieglmayer P, Zieglmayer R, Lemell P, Horak F, Panaitescu Bunu C, Valenta R, Vrtala S. Selection of house dust mite–allergic patients by molecular diagnosis may enhance success of specific immunotherapy. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2019 Mar 1;143(3):1248-52.
 7. Gomez-Barrena E, Rosset P, Gebhard F,…, Panaitescu C, et al. Feasibility and safety of treating non-unions in tibia, femur and humerus with autologous, expanded, bone marrow-derived mesenchymal stromal cells associated with biphasic calcium phosphate biomaterials in a multicentric, non-comparative trial. Biomaterials. 2019 Mar 1;196:100-8. doi:1016/j.biomaterials.2018.03.033.
 8. Chen KW, Marusciac L, Tamas, P T; Valenta, R; Panaitescu C. Ragweed Pollen Allergy: Burden, Characteristics, and Management of an Imported Allergen Source in Europe. International Archives of Allergy and Immunology. 2018. 176(3-4): 163-180. doi: 10.1159/000487997.
 9. Margineanu MB, Sherwin E, Golubeva A, Peterson V, Hoban A, Fiumelli H, Rea K,Cryan JF, Magistretti PJ. Gut microbiota modulates expression of genes involved in the astrocyte-neuron lactate shuttle in the hippocampus. Eur Neuropsychopharmacol. 2020 Dec;41:152-159. doi: 10.1016/j.euroneuro.2020.11.006.
 10. Paunescu V, Bojin FM, Tatu CA, Gavriliuc OI, Rosca A, Gruia AT, Tanasie G, Bunu C, Crisnic D, Gherghiceanu M, Tatu FR, Tatu CS, Vermesan S. Tumor-associated fibroblasts and mesenchymal stem cells: more similarities than differences.J Cell Mol Med. 2011, 15(3):635-646. doi: 10.1111/j.1582-4934.2010.01044.x.
Galerie foto