Contactează-ne

Adresa: B-dul C. D. Loga, nr. 49, Timişoara
Telefon: 0256491880
E-mail: –

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: simona.dragan@umft.ro 

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: dgaita@cardiologie.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: miurciuc@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: otiman.gabriela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: daniel.duda-seiman@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: –

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: man.dana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: –

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: danavelimirovici@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: iurciuc.stela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: radamaria@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: gciorica@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: –

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256491880

📧 Email: –

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:

📧 Email: knilima@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Învăţământul de policlinică medicală a fost creat în Institutul de Medicină din Timişoara în anul universitar 1966/1967, din iniţiativa Prof.univ. dr. Luca Stanciu, desfăşurandu-se iniţial în trei cabinete medicale şi o sală de curs din Policlinica nr.3. Procesul didactic a fost axat pe formarea medicului de medicină generală şi antrenarea acestuia pentru profilul de urgenţă medicală prespital. Din 1974 noua locaţie a disciplinei a devenit Clinica ASCAR, pentru ca din 1992 disciplina să preia baza materială a Centrului „Boicil” şi să o transforme, din iniţiativa Prof. univ. dr. Ioan Branea în Clinică de Cardiologie Preventivă şi Recuperare, cuprinsă ulterior în structura Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara. Ariile de cercetare ştiinţifică au vizat teme prioritare din domeniul cardiologiei: explorări cardiovasculare neinvazive, cardiomiopatii, individualizarea tratamentului fizic în programul de recuperare al afecţiunilor cardiovasculare. Valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în tratate, monografii, studii publicate şi în trei premii internaţionale.
Din anul 2000, Prof. univ. dr. Silvia Mancaş a adoptat o structură flexibilă, modulară a disciplinei cu scopul de a concentra noţiunile necesare în pregătirea viitorului absolvent pentru practica medicală ambulatorie. Activitatea de învăţământ s-a diversificat cu cursuri, stagii pentru studenţii anului VI Medicină Generală limba română şi engleza şi ai anilor II şi III Asistenţă Medicală Generală. De asemenea s-au introdus învăţământul postuniversitar pentru medicii rezidenţi în specialitatea medicină internă, cursurile de educaţie medicală continuă şi învăţământul doctoral. Cercetarea ştiinţifică a dobândit profunzime în domenii de mare actualitate ale cardiologiei moderne: studiul riscului cardiovascular, studiul disfuncţiei endoteliale, ergospirometria în studiul adaptării la efort a pacienţilor cu proceduri de revascularizare coronariană şi intervenţii chirurgicale cardiovasculare.
Din anul 2018 conducerea disciplinei a fost preluată de Prof univ dr Simona Drăgan. Disciplina se constituie in prezent într-un colectiv de cadre didactice cu multiple specialităţi, ce împletesc activitatea practică şi de cercetare ştiinţifică la standarde europene. Învăţământul este dinamic, centrat pe student şi abordează prin prezentări de caz şi protocoale atitudinale cele mai frecvente situatii clinice din medicina internă de ambulator. Stagiile de urgenţe medicale se desfăşoară pe manechinele de resuscitare şi pe simulatoarele de situaţii clinice complexe din Centrul de Abilităţi. Pentru rezidenţii de medicină internă sunt organizate referate si workshopuri interactive. Cercetarea, extinsă inclusiv in domeniul medicinei integrative, cuprinde teme interesante şi actuale: efectele extractelor de plante medicinale asupra funcţiei endoteliale, beneficiile alimentelor funcţionale şi ale suplimentelor nutritive in insuficienţa cardiacă şi sindromul metabolic şi se desfăşoară într-un colectiv interdisciplinar cu Facultatea de Farmacie şi cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară a Banatului. Membrii disciplinei organizează activităţile programelor masterale prevenţie cardiopulmonară şi nutriţie comunitară.