Contactează-ne

Adresa: Piața Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon: 0723427876
E-mail: doina.mircioaga@umft.ro; doinamircioaga@yahoo.ro

 
Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0723427876

📧 Email: doina.mircioaga@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0724408072

📧 Email: barzuca.alexia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0723232458

📧 Email: suru.paula@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0720981095

📧 Email: barzuca.dorian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Educaţia fizică a fost introdusă la Institutul de Medicina din Timişoara , ca disciplina de studiu, din anul 1950. În cei 70 de ani si a figurat ca disciplină obligatorie pentru anii I şi II  de studiu.

La Disciplina de Educaţie Fizică din cadrul U.M.F. “Victor Babeş” Timişoara, studenţii au posibilitatea să-şi perfecţioneze cunoştinţele tehnico-tactice din următoarele ramuri sportive: atletism, badminton, baschet, fotbal, handbal, tenis de masă, tenis de camp, volei. În prima lecţie din semestrul I studenţii sunt informaţi de modul cum se vor desfaşura lecţiile, criteriile de evaluare şi notare.

Notarea se face ţinând cont de următoarele criterii: probe de control, prezenţă la ore, participarea în competiţii.

Conţinutul activităţilor de educatie fizică si sport, desfaşurate de studenţii facultăţii, poartă amprenta bazei sportive existente, ce oferă posibilitatea studenţilor care au practicat un sport de performanta , să opteze pentru o anumită ramură sportivă.

Conform instrucţiunilor Ministerului Învăţamântului, Educaţia fizică este disciplină obligatorie şi se organizează “opţional” pe ramuri de sport, insistându-se atât asupra pregătirii fizice generale şi specifice, precum şi asupra însuşirii şi perfecţionării unor cunoştinţe tehnico-tactice din anumite ramuri sportive, a însuşirii unor cunoştinţe teoretice privind scopul activităţii desfăşurate, corectarea sau ameliorarea unor deficienţe şi deformaţii de creştere şi dezvoltare. La sfârşitul fiecărui semestru studenţii au obligaţia de a trece probele de control stabilite de disciplină, iar la încheierea semestrului/anului vor fi apreciaţi cu note.

 Obiective:

 • Menţinerea şi consolidarea stării de sănătate şi vigoare psiho-fizică
 • Influenţarea favorabilă a indicatorilor somatici, fiziologici şi motrici prin ridicarea nivelului de pregătire fizică şi sportivă
 • Însuşirea şi perfecţionare unor cunoştinţe tehnico-tactice din anumite ramuri sportive
 • Dezvoltarea fizică armonioasă
 • Creşterea rezistenţei generale a organismului, sub influenţa factorilor naturali de călire
 • Formarea deprinderii de practicare independentă şi sistematică a exerciţiilor fizice şi sporturilor preferate
 • Realizarea factorului compensator, de destindere psiho-fizică, eliminarea stărilor de oboseală şi a stresului cotidian
 • Corectarea sau ameliorarea unor deficienţe şi deformaţii de creştere şi dezvoltare (cultură fizică medicală)
 • Participarea în competiţii  a tuturor studenţilor  SPORTIVI care fac pare din echipele reprezentative ale universităţii.
 • Evaluarea compozitiei corporale in relatie directa cu factorii morfofunctionali si particularitatile de viata ale subiectilor.
 • Evaluarea nivelului de fitness,a studentilor medicinisti.
Galerie foto