Domeniul 1 – Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior

 • Nume proiect: Echitate, diversitate și incluziune în educația medicală
 • Acronim proiect: MedDEI
 • Cod proiect: CNFIS-FDI-2024-F-0449
 • Director proiect: Prof.univ.dr. Roxana Popescu

Domeniul 2 – Creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România

 • Nume proiect: Ne promovăm și relationăm, deci, ne internaționalizăm; ne internațioalizăm deci, ne dezvoltăm.
 • Acronim proiect: umfvbt@80
 • Cod proiect: CNFIS-FDI-2024-F-0475
 • Director proiect: Prof.univ.dr. Claudia Borza 

Domeniul 4 – susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor

 • Nume proiect: Stimularea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale studențești în domeniul sănătate prin metode inovative și abordări translaționale adaptate pieței moderne și nevoilor societății
 • Acronim proiect: SAStart Health
 • Cod proiect: CNFIS-FDI-2024-F-0524
 • Director proiect: Prof.univ.dr. Codruța Șoica 

Domeniul 5 – Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

 • Nume proiect: Învățământ medical bazat pe metode actuale de predare-învățare cu ajutorul realității virtuale și a simulatorelor medicale
 • Acronim proiect: MedSimVR (click AICI)
 • Cod proiect: CNFIS-FDI-2024-F-0543
 • Director proiect: Prof.univ.dr. Daniel Lighezan

Domeniul 6 – Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior

 • Nume proiect: Dezvoltarea capacității de cercetare inter-disciplinară și inovare a UMFVBT în domeniul tehnologiilor de secvențiere long reads de ultimă generație
 • Acronim proiect: Pluriseq@UMFVBT (click AICI)
 • Cod proiect: CNFIS-FDI-2024-F-0451
 • Director proiect: Prof.univ.dr. Cristian Oancea 

Domeniul 8 – Susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional

 • Nume proiect: O educație universitară medicală mai accesibilă – strategii și instrumente pentru susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional
 • Acronim proiect: ACCESAB (click AICI)
 • Cod proiect: CNFIS-FDI-2024-F-0272
 • Director proiect: Conf.univ.dr. Daniela Șilindean