Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

  • Nume proiect: Educație medicală asistată de realitate virtuală
  • Acronim proiect: MEDXR
  • Director proiect: Prof.univ.dr. DANIEL-FLORIN LIGHEZAN

Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

  • Nume proiect: Centru zonal de referință pentru analiza metagenomică
  • Acronim proiect: MetaGen@Tm
  • Director proiect: Prof. univ. dr. CRISTIAN-IULIAN OANCEA

Domeniul 7: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră

  • Nume proiect: Performanță medicală prin corelarea ofertei educaționale cu piața muncii, consilierea și orientarea profesională a viitorilor profesioniști în domeniul sănătății
  • Acronim proiect: PerforMED
  • Director proiect: Prof. univ. dr. BOGDAN TIMAR