Domeniul vizat: 7. Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră

Titlul proiectului: Performanță medicală prin corelarea ofertei educaționale cu piața muncii, consilierea și orientarea profesională a viitorilor profesioniști în domeniul sănătății

Acronimul proiectului: PerforMED

Data de începere a proiectului: 29/03/2022

Data de finalizare a proiectului: 16/12/2022

Scopul proiectului: Adaptarea ofertei educaționale de pregătire a specialiștilor din domeniul sănătății la cerințele actuale ale pieței de muncă, prin actualizarea curriculum-ului în conformitate cu cerințele mediului socio-economic. Optimizarea inserției absolvenților în piața muncii prin consilierea, orientarea în carieră și dezvoltarea abilităților antreprenoriale, de comunicare și relaționare profesională.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0493