Domeniul 1. Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale, şi sporirea accesului la învăţământul superior

 • Nume proiect: Implementarea unei platforme on-line gratuite de asistare, coordonare și creștere a performanței candidaților din toate zonele geografice și sociale pentru admiterea la U.M.F. ”V. Babeș” Timișoara
 • Acronim proiect: trainingadmitereumft
 • Director proiect: Conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag

Domeniul 2. Internaționalizarea învățământului superior din România

 • Nume proiect: Implementam impreuna strategia UMFVBT de dezvoltare interculturala si internationala comprehensiva
 • Acronim proiect: comprehint@umft
 • Director proiect: Prof. univ. dr. CLAUDIA BORZA

Domeniul 3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților

 • Nume proiect: Implementarea de tehnici moderne pentru dezvoltarea continuă a bazei de practică în domeniul produselor vegetale medicinale a UMF Victor Babeș din Timișoara
 • Acronim proiect: FITODIDACT
 • Director proiect: Prof.univ.dr. CRISTINA ADRIANA DEHELEAN

Domeniul 4. Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

 • Nume proiect: Consolidarea și dezvoltarea activităților antreprenoriale studențești prin și pentru studenți și doctoranzi în cadrul UMFVBT
 • Acronim proiect: SAStart Health
 • Director proiect: Prof.univ.dr. CODRUȚA MARINELA ȘOICA

Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

 • Nume proiect: Educație medicală asistată de realitate virtuală
 • Acronim proiect: MEDXR
 • Director proiect: Prof.univ.dr. DANIEL-FLORIN LIGHEZAN

Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

 • Nume proiect: Centru zonal de referință pentru analiza metagenomică
 • Acronim proiect: MetaGen@Tm
 • Director proiect: Prof. univ. dr. CRISTIAN-IULIAN OANCEA

Domeniul 7: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră

 • Nume proiect: Performanță medicală prin corelarea ofertei educaționale cu piața muncii, consilierea și orientarea profesională a viitorilor profesioniști în domeniul sănătății
 • Acronim proiect: PerforMED
 • Director proiect: Prof. univ. dr. BOGDAN TIMAR