Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor de decan
Dosarele de candidatură pentru funcția de Decan

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

anunță:

Organizarea concursului public de selecție a Decanilor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, pentru mandatul 2024 – 2029, concurs ce va avea loc în data de 16 aprilie 2024.

Candidații la concursul pentru funcția de Decan trebuie să aibă titlul didactic de profesor universitar sau conferențiar universitar, în unul dintre domeniile în care sunt acreditate sau autorizate provizoriu programele de studiu pe care le gestionează facultatea.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de înscriere, fără nicio discriminare, în condițiile legii.

Pentru funcția de decan se depun candidaturi care constau în:

a) Cerere de înscriere la concurs

b) CV detaliat (inclusiv lista de lucrări și proiecte);

c) plan managerial privind dezvoltarea didactică, științifică, a resurselor umane, a bazei materiale și atragerea de resurse financiare în facultate pentru mandatul 2024-2029;

d) declarație pe proprie răspundere asupra situațiilor de incompatibilitate în situația câștigării concursului.

 

⇒ Candidaturile pentru funcția de Decan se depun, prin registratura universității, la Direcția Secretariat General Universitate, conform calendarului de concurs.

 

📌 METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE DECAN LA FACULTĂȚILE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

CALENDARUL DE CONCURS

 

Depunerea dosarelor de concurs:

03.04.2024 – 09.04.2024,
termen limită 09.04.2024, ora 15.00

Publicarea dosarelor depuse pe pagina de internet a UMFVBT

09.04.2024, ora 15.00 – 10.04.2024, ora 15.00

Audierea candidaților în plenul Consiliului Facultății și avizarea candidaților de către Consiliul Facultății:

10.04.2024 – 12.04.2024

Susținerea concursului:

Facultatea de Medicină: 16.04.2024, ora 10.00

Facultatea de Medicină Dentară: 16.04.2024, ora 11.00

Facultatea de Farmacie: 16.04.2024, ora 12.00

Comunicarea notei finale a concursului:

16.04.2024, ora 13.00

Depunerea contestațiilor:

16.04.2024, ora 13.00 – 17.04.2024, ora 13.00

Soluționarea contestațiilor:

17.04.2024, ora 13.00 – 18.04.2024, ora 13.00

Publicarea rezultatelor finale pe pagina de internet a UMFVBT

18.04.2024, ora 13.00 – 19.04.2024, ora 13.00

Validarea de către Senatul universitar a Decanilor selectați și numire prin decizia Rectorului

19.04.2024 – 30.04.2024