Contactează-ne

Adresa: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brânzeu” Timişoara, et. 6, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 156, 300723, Timişoara

Telefon: 0356433411

E-mail: diabet@hosptm.ro

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0356433411

📧 Email: timar.bogdan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0356433411

📧 Email: timar.romulus@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email:  albai.oana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email: caraba.alexandru@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email: popescu.simona@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email:
 sorescu.teodora@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email: gaita.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email: braha.adina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email: loredana.deaconu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email: vlad.adrian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433411

📧 Email: sima.alexandra@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433411

📧 Email: albai.alin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email: diaconu.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433411

📧 Email:  gherbon.adriana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0356433411

📧 Email: avram.vlad@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433411

📧 Email: roman.deiana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Disciplina de Medicină Internă III: Diabet, Nutriție, Boli Metabolice și Reumatologie Sistemică a luat fiinţă în anul 1973, odată cu Clinica de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice a Spitalului Judeţean Timişoara. Primul şef al disciplinei a fost Prof. Dr. Gheorghe S. Băcanu (1973-1992), urmat de Prof. Dr. Viorel Şerban (1992-2011). Începând din 2011, şeful clinicii este Prof. Dr. Romulus Timar.

În cadrul disciplinei se desfăşoară activitate didactică şi ştiinţifică în domeniul medicinei interne, preocuparea principală fiind bolile metabolice şi reumatologice. În prezent, studenţii Facultăţii de Medicină (secţiile cu predare în limbile română, engleză şi franceză) studiază în cadrul acestei clinici bolile metabolice şi reumatologice, cursurile predate fiind permanent actualizate, interactive, iar stagiile oferind studenţilor posibilitatea de a aplica practic cunoştinţele teoretice învăţate la curs. Tot studenţilor la Medicină le sunt destinate şi cursurile opţionale de dietoterapie, principii de alimentaţie sănătoasă, principii de stil de viață sănătos etc.

Începând cu anul 2009, în cadrul acestei clinici sunt pregătiţi şi studenţii specializării Nutriţie şi Dietetică (anii I, II şi III), cărora le sunt oferite cunoştinţe despre nutriţie, la materii precum Bazele nutriţiei, Nutriţia mamei, Nutriţia artificială, Nutriţia omului sănătos, Boli de nutriţie şi metabolism, Nutriţia sportivului, Dietoterapia (în diverse afecţiuni), Promovarea sănătății. Membrii colectivului sunt implicați și în procesul de pregătire a studenților de la specializările Asistenţă Medicală Generală și Balneofiziokinetoterapie, și anume în studiul disciplinelor legate de nutriţie, de dietoterapie şi de bolile metabolice. Este de menţionat că membrii clincii sunt implicaţi şi în activitatea de instruire din cadrul învăţământului masteral, în special în cea a masteranzilor de la Nutriţie Clinică şi Comunitară şi Prevenţie şi Recuperare în Afecţiunile Cardiopulmonare.

Colectivul Disciplinei de Medicină Internă III: Diabet, Nutriție, Boli Metabolice și Reumatologie Sistemică activează și în cadrul învăţământului postuniversitar, în clinică sunt instruiţi rezidenţi de diabet, nutriţie şi boli metabolice, dar şi cei de alte specialităţi care au prevăzute în curriculă un stagiu de diabet, nutriţie şi boli metabolice. Concomitent, în permanenţă, în clinica îşi desfăşoară activitatea un număr de peste 25 de rezidenţi. Pentru o bună pregătire profesională a acestora se organizează cursuri şi prezentări de cazuri, la care ei pot acumula cunoştinţe teoeretice şi pot dobândi informaţii practice privind managementul cazurilor individuale.

Cercetării ştiinţifice i se acordă o mare importanţă în cadrul clincii, aceasta materializându-se prin publicarea de articole în reviste de specialitate; până în prezent, colectivul clinicii a publicat câteva mii de lucrări in extenso sau în rezumat şi a ţinut numeroase prelegeri şi comunicări la congrese naţionale şi internaţionale. Diabetul zaharat şi celelalte boli metabolice oferă o tematică largă de cercetare, multe teme fiind interdisciplinare, cu participarea altor colective din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara, dar şi a colectivelor de la alte instituţii de învăţământ superior. Pentru unele dintre lucrările ştiinţifice realizate, membrii colectivului au fost recompensaţi cu distincţii. În activitatea de cercetare sunt implicaţi membrii clincii, studenţii care pregătesc lucrări de licenţă şi lucrări pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti, masteranzii, doctoranzii şi medicii rezidenţi. Pe lângă articolele publicte, activitatea științifică a clinicii a fost concretizată și prin finalizarea și susținerea unor teze de doctorat.

Colectivul clinicii este implicat în proiecte de cercetare interdisciplinare şi colaborează cu mai multe centre universitare de prestigiu din ţară şi din străinătate.

Pe lângă articole publicate şi lucrări ştiinţifice realizate, în cadrul clincii au fost editate şi o serie de cărţi de specialitate (peste 50), precum şi cursuri pentru medici şi studenţi.