Domeniul 1. Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior

 

 • Nume proiect: Abordarea integrată a învățământului superior medical de calitate, bazată pe promovarea echității și incluziunii sociale
 • Acronim proiect: PROMEDSOC (click aici)
 • Director proiect: Prof. univ. dr. Vlad Daliborca

Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România

 

 

 • Nume proiect: Acreditarea internationala oferita de WFME, un pas esential catre internationalizarea comprehensiva eficienta a UMFVBT
 • Acronim proiect: UMFTacred@WFME (click aici)
 • Director proiect: Prof. univ. dr. CLAUDIA BORZA

Domeniul 3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților

 • Nume proiect: Augmentarea multifuncționalității bazei de practică în domeniul produselor vegetale medicinale prin inovare interdisciplinară cu transpunere în sfera digitală
 • Acronim proiect: FITO@VRPRACT (click aici)
 • Director proiect: Conf. univ. dr. Iulia Andreea PINZARU

Domeniul 4. Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

 

 • Nume proiect: Dezvoltarea continua a acțiunilor antreprenoriale studențești prin și pentru studenți și absolvenți în cadrul UMFVBT
 • Acronim proiect: SAStart Health (click aici)
 • Director proiect: Prof. univ. dr. Codruța Marinela ȘOICA

Domeniul 5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

 • Nume proiect: Susținerea strategică a educației medicale asistate de instrumente digitale printr-un proces de autoevaluare instituțională
 • Acronim proiect: DIGIMEDU (click aici)
 • Director proiect: Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan

Domeniul 6. Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

 • Nume proiect: Analiza bioinformatică metagenomică integrată a datelor de secvențiere Nanopore generate utilizând chimia Q20+
 • Acronim proiect: MetaGen@TM 2.0 (click aici)
 • Director proiect: Prof. univ. dr. Oancea Cristian

Domeniul 7. Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră

 • Nume proiect: Performanță în inserția profesională a absolvenților Facultății de Medicină prin corelarea ofertei educaționale cu cerințele sociale și ale pieței muncii actuale
 • Acronim proiect: CORRELMED (click aici)
 • Director proiect: Prof.univ.dr. Timar Bogdan