Domeniul 1. Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior

 

  • Nume proiect: Abordarea integrată a învățământului superior medical de calitate, bazată pe promovarea echității și incluziunii sociale
  • Acronim proiect: PROMEDSOC
  • Director proiect: Prof. univ. dr. Vlad Daliborca